Mississippi Events

Mindfulness Retreat in English – Now is the Time
September 22 – 27 | Magnolia Grove Monastery

This English retreat, with the theme Now is the Time, will be led by Thich Nhat Hanh’s community of monks and nuns. The event provides an opportunity to learn the art of mindfulness, to deepen your mindfulness training, and to taste the joy and peace of practicing as a community.

The retreat is open to all, including beginners, those who have previously attended retreats, and families with children. The nuns, monks and staff members will lead a mindfulness practice program for teens (ages 13-17) and children (6 to 12 years old). Children under 6 are welcome to join the retreat under the care of their parent.

We welcome the participation of people from all backgrounds, regardless of ethnic origin, race, cultural background, socio-economic class, age, gender, sexual orientation, or physical ability.

Download Registration Form Now (Word / PDF). Because the tour is about to begin, and the monastics will be traveling, please complete the form and then EMAIL the form to office@magnoliagrovemonastery.org – we will contact you for credit card information. 

 


Day of Mindfulness
September 27 | Magnolia Grove Monastery

We are happy to let you know that there will be a Day of Mindfulness at Magnolia Grove Monastery with the monastic disciples of Zen Master Thich Nhat Hanh. It will also be the last day of our 5-day retreat “Now is the Time” (from September 22th to September 27). It will be a great opportunity for us to practice Mindfulness together. The powerful collective energy of the community will be healing and transformative for every one of us.  Please do your best to attend this special day. Please bring your family and friends with you, too.

Register Online Today

 


Mindfulness Retreat in Vietnamese – Thương Như Bụt Thương
September 30 – October 4 | Magnolia Grove Monastery

Khóa tu “Thương Như Bụt Thương” sẽ được hướng dẫn bởi những vị đệ tử xuất sĩ của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Chúng ta sẽ có cơ hội học hỏi và thực tập nghệ thuật sống chánh niệm, đào sâu vào Năm Giới Quý Báu, và tận hưởng những giây phút bình an, hạnh phúc được cùng tu học với quý thầy quý sư cô Làng Mai và với rất nhiều các vị đạo hữu gần gũi thân thuộc cũng như những vị từ các tiểu bang khác đến.

Khóa tu mở ra cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo, tuổi tác, chủng tộc, và màu da, v.v. Sẽ có một nhóm quý thầy quý sư cô trẻ hướng dẫn chương trình cho thiếu nhi (6-12 tuổi) và cho thiếu niên (13-17 tuổi). Các cháu dưới 6 tuổi cũng có thể đến khóa tu với sự chăm sóc của phụ huynh của các cháu.

Rất mong quý vị đồng hương xa gần về tham dự khóa tu này để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chính mình và gia đình. Sự có mặt của quý vị cũng là một sự yểm trợ lớn cho quý thầy quý sư cô để tiếp nối Sư Ông Làng Mai và pháp môn chánh niệm.

Kính chúc quý vị đồng bào một năm mới an vui, nhẹ nhàng, có nhiều truyền thông và hòa hợp trong gia đình và trong cộng đồng. Quý thầy quý sư cô rất mong được gặp quý vị trong khóa tu “Thương Như Bụt Thương” sắp tới.

Download Registration Form Now (Word / PDF). Because the tour is about to begin, and the monastics will be traveling, please complete the form and then EMAIL the form to office@magnoliagrovemonastery.org – we will contact you for credit card information. 

This Vietnamese retreat, with the theme Love Like the Buddha, will be led by Thich Nhat Hanh’s community of monks and nuns. The event provides an opportunity to learn the art of mindfulness, to deepen your mindfulness training, and to taste the joy and peace of practicing as a community.

The retreat is open to all, including beginners, those who have previously attended retreats, and families with children. The nuns, monks and staff members will lead a mindfulness practice program for teens (ages 13-17) and children (6 to 12 years old). Children under 6 are welcome to join the retreat under the care of their parent.

We welcome the participation of people from all backgrounds, regardless of ethnic origin, race, cultural background, socio-economic class, age, gender, sexual orientation, or physical ability.

 

Magnolia Grove Bell Tower

As with all our retreats and events, we encourage participants to share rides wherever possible in order to reduce the environmental aspect of traveling. Please use the commenting system below to make connections with other participants to offer rides and insights on reducing the impact.